top of page

 אודות החברה

חברת י.א. ניהול פרויקטים הוקמה בשנת 2015 על ידי המהנדסים תומר רבקין ויאנה צילמן. 

החברה מעסיקה אנשי מקצוע - מהנדסים ואדריכלים  בעלי ניסיון רב.

החברה מספקת ללקוחותיה שרות מלא של ניהול פרויקטי בניה בשלבי הייזום , התכנון והרישוי , ניהול ופיקוח עד לאכלוס.

החברה הוקמה מתוך רצון לספק ללקוחות יחס מקצועי ואישי ויכולת להניע ולקדם ביעילות פרויקטי בניה מגוונים.

החברה מתמחה בניהול של פרויקטי מגורים מכל הסוגים לרבות מגורים בבניה רוויה , פינוי בינוי/תמ"א 38/2 , תמ"א 38/1 , שימור מבנים ומלונאות.

תומר

תומר רבקין

מהנדס בנין .B.Sc

יאנה

יאנה צילמן

מהנדסת בנין .M.E

מבנה ארגוני

מחלקת ביצוע

החברה בעלת סיווג קבלני ג-3.
במחלקה מועסקים מהנדסים שתפקידם להקים את הפרויקט עד מפתח ללקוחות שיבחרו בכך בביצוע עצמי.

מחלקת ניהול ופיקוח 

במחלקה מועסקים מהנדסים שתפקידם לנהל את הקמת הפרויקט באמצעות קבלן מפתח.

המהנדס מלווה את כל שלבי הביצוע , מבצע בקרת איכות על כל סוגי העבודות , מוודא ביצוע בהתאם לתכנון דואג לכך שתהליכי רכש יתבצעו במועדם ובאופן כללי לשמור על איכות ביצוע הנדרשת תוך עמידה בלוחות הזמנים והתקציב.

מחלקת ניהול תכנון ורישוי

במחלקה מועסקים אדריכלים שתפקידם לנהל את תהליך התכנון והרישוי (הוצאת התר הבניה) מהשלבים הראשונים של קבלת תיק מידע ועד מכרז קבלנים מתוכנן ומתואם לביצוע באמצעות צוות יועצים שנבחר בהתאמה לצרכי הפרויקט.

ניהול התכנון נעשה תוך שימת דגש על פתרונות הנדסיים וכלכליים נכונים כולל משיקולי ביצוע.

bottom of page