top of page

יונתן הופסי 6 , תל אביב

  • פרויקט תמ"א 38/1.

  • שנת אכלוס:  2023.

  • כמות יח"ד: 3+16 קיימות + 6 חדשות.

  • מתקן חניה רובוטי.

  • אדריכל: עמירם כץ.

  • יזם: אזגי יזמות

  • ניהול ופיקוח: י.א. ניהול פרויקטים ובניה בע"מ.

יונתן הופסי 6 תא.jpg
bottom of page