top of page

המחוגה 13 , תל אביב

  • פרויקט בניה חדשה מתוקף תב"ע מקומית בעסקת קומבינציה.

  • שנת אכלוס:  2020

  • כמות יח"ד: 31 + מסחר + משרדי עיריה

  • 3 קומות מרתף עם מעלית רכב + מכפילי חניה חצי אוטומטיים.

  • אדריכל: יסקי אדריכלים + רמי גיל אדריכלים.

  • יזם:  קבוצת וגר.

  • קבלן מבצע:  מגדלי ברקת.

  • ניהול ופיקוח: י.א. ניהול פרויקטים ובניה בע"מ.

מחוגה-28.jpg
מחוגה לפני אחרי הדמיהקטן.jpg
bottom of page